Dansk Arbejdsgiverforening

Hvordan får Dansk Arbejdsgiverforening overbevist politikerne om at følge netop deres råd og anbefalinger?

Dansk Arbejdsgiverforenings mulighed for at løse sin opgave afhænger i høj grad af, at medarbejderne kan præsentere budskaber og argumenter, der brænder sig fast, og som modtagerne godtager. Det gælder, uanset om de er i dialog med kolleger i medlemsorganisationerne, ansatte i centraladministrationen, politikere eller journalister. Og det gælder, uanset om budskabet afleveres som foredrag, indlæg ved møder eller samtaler på tomandshånd. Seniorkonsulenterne hos DA modtager derfor retorisk træning, der kombinerer den klassiske retorik med deltagernes egne sager. Træningen er rettet mod den samlede verbale performance, d.v.s både hvad vi siger, hvordan vi siger det, vores kropssprog og naturligvis hvordan vi bedst bruger understøttende rekvisitter og PowerPoint.