Rådgiveren og konsulentens retoriske værktøjskasse

Retorik for rådgivere og konsulenter

Som konsulent & rådgiver er din opgave typisk at hjælpe til at viden når ud til andre – kunder, kollegaer, samarbejdspartnere m.fl.

Klar og overbevisende kommunikation er den enkeltfaktor, der har størst og mest vedvarende effekt på om du når i mål og derved skaber værdi for din virksomhed.

Dine ord, argumenter og budskaber skal stå tydeligt og overbevisende til møder, ved præsentationer, i telefonen – er du vag og uklar, mister du autoritet og troværdighed. Dit absolut vigtigste værktøj til at blive en succes er overbevisende kommunikation. Alle kan lære det og alle kan altid blive lidt bedre, så det er bare at gå i gang.

2 dage
Kl. 9-16
Fra 20.000 DKK

Det praktiske

 • Workshoppen kræver lokale med projektor + højtaler
 • Inden workshoppen og mellem de to dage, skal deltagerne løse nogle opgaver.
 • Max 8 deltagere

Hvad er inkluderet i prisen?

 • Minimum én times fysisk eller digitalt formøde
 • Løbende administration & projektledelse.
 • Selve kurset: Undervisning, øvelser, værktøjer og viden
 • Op til 8 kursusmapper fyldt med konkret viden. Herefter er stykprisen på 250 kr.
 • Transport i hovedstadsområdet.
 • Evalueringsmøde

Retoriske pointer og praktiske værktøjer

På forløbet Retorik for rådgivere & konsulenter fokuserer vi på DIN evne til at overbevise kolleger, samarbejdspartnere og interessenter. Du får praktisk træning i de retoriske værktøjer, og du lærer at styrke din troværdigheds-konto og altid holde kontoen i plus. Din troværdighed afhænger nemlig af øjnene der ser. Har du høj troværdighed, har du gennemslagskraft. Er din troværdighed lav, er din gennemslagkraft tilsvarende lav.

På forløbet vil du også lære hvordan du finder relevante historier, historiens byggeklodser og hvorfor en historie er en af dine stærkeste påvirkningsmidler.

Forløbet er bygget op omkring teori om retoriske pointer og værktøjer, som bliver formidlet enkelt og visuelt – og afprøvet i praksis undervejs med feedback fra underviser og kolleger. Efter kan du anvende redskaberne med det samme, da vi træner din praktiske kunnen igen og igen.

Forløbet er rettet mod den samlede performance, d.v.s både ord, krop og stemmebrug. I 90 % af tilfældene koncentrerer vi os kun om selve ordene. Dermed overser vi den store indflydelse kropssprog og stemmeføring har på andre mennesker. For at overbevise kræver det at du har fuldt styr på både ord, stemme og kropssprog.

Alle deltagere forbereder cases og præsentationer hjemmefra – med eller uden PowerPoint. Alle får personlig feedback.

Erfaringen er, at alle rykker sig markant – både gennem egen læring og ved at se, hvordan de andre gør.

Hvad får deltagere ud af workshoppen?

 • Forklare og motivere med det altafgørende “hvorfor?”
 • Styrke jeres troværdighed hver eneste dag
 • Fange et publikum med retoriske redskaber der fastholder opmærksomheden
 • Appellere til både hjerne og hjerte
 • Stå roligt foran et publikum
 • Vaccinere mod indvendinger og følelser, der står i vejen for budskabet
 • Motivere og engagere kolleger, interessenter, kunder, så de tager aktivt og begejstret medejerskab

Hvad får virksomheden ud af workshoppen?

 • Sparer tid og øger medarbejdernes effektivitet
 • Øger succesraten
 • Får gladere kunder, interessenter og samarbejdspartnere
 • Skaber hurtigere resultater
 • Medarbejdere der kan selv
"Jeg kan varmt anbefale Christina Falkberg, som vi har arbejdet sammen med for at styrke mundtlige oplæg og præsentationer. Hun har klare overordnede principper for, hvad kommunikation er, og hun har præcise operationelle forslag til, hvordan man kan omsætte disse principper i konkrete præsentationer. Det har vi haft stor nytte af."
Jens Troldborg
Chefkonsulent hos Dansk Arbejdsgiverforening

Er du nysgerrig, eller har du et spørgsmål til workshoppen?

Udfyld kontaktformularen, og jeg ringer til dig inden for en dag eller to. Start jeres rejse mod større gennemslagskraft og indflydelse allerede i dag!