En sælgers retoriske værktøjskasse

Retorik for sælgere

Retorik for sælgere er kunsten at overbevise potentielle kunder om at købe et produkt eller en tjeneste. Det omfatter brugen af forskellige sprog- og taleteknikker, der er designet til at øge salget og styrke kundens tillid til sælgeren og det pågældende produkt.

Retorik for sælgere inkluderer ofte at opbygge en god relation og kommunikation med kunden ved hjælp af en positiv attitude, tillidsvækkende kropssprog og tilpasset sprogbrug. Det kan også omfatte at præsentere produktet på en måde, der appellerer til kundens behov og ønsker, samt at håndtere eventuelle indvendinger og spørgsmål på en overbevisende måde.

2 dage
Kl. 9-16
Fra 20.000 DKK

Det praktiske

 • Workshoppen kræver et lokale med projektor + højtaler
 • Kursisterne skal løse opgaver før 1. kursusdag og mellem de to dage.
 • Max 8 deltagere

Hvad er inkluderet i prisen?

 • Minimum én times fysisk eller digitalt formøde
 • Løbende administration & projektledelse
 • Selve workshoppen: Undervisning, øvelser, værktøjer og viden
 • Op til 8 kursusmapper fyldt med konkret viden. Herefter er stykprisen på 250 kr.
 • Transport i hovedstadsområdet
 • Evalueringsmøde

Styrk tilliden og appeller til kundens følelser

De teknikker, du lærer at anvende på workshoppen i i retorik for sælgere, inkluderer storytelling, brug af metaforer og billeder, at appellere til kundens følelser og bruge sociale beviser der styrker tilliden til produktet. Retorik for sælgere er derfor en vigtig færdighed for alle, der arbejder med salg, da den kan være med til at øge salget og sikre, at kunderne føler sig trygge og tilfredse med deres køb.

Hvad får deltagere ud af workshoppen?

 • Overbevisende kommunikation: Forbedrede kommunikationsevner fører til mere effektiv kommunikation med kunder, kolleger og ledere.
 • Større selvtillid: Når medarbejdere træner deres retoriske salgsevner, bliver de mere selvsikre i deres evne til at kommunikere og overbevise andre.
 • Øget salg: Når medarbejdere kan kommunikere mere effektivt og overbevisende med kunder, øges deres salgseffektivitet og dermed øge deres chancer for at opnå succes i deres arbejde.
 • Bedre kundeoplevelser: Medarbejdere, der er i stand til at kommunikere klart og overbevisende med kunder, giver bedre kundeoplevelser, hvilket øger kundetilfredsheden.
 • Karrieremuligheder: Medarbejdere, der er dygtige til retorik og salg, forøger deres muligheder for karriereudvikling i virksomheden, hvilket bidrager til virksomhedens succes.

Hvad får virksomheden ud af workshoppen?

 • Øget salgseffektivitet: Med effektive retoriske teknikker øges chancen for at medarbejderne overbeviser kunderne om at købe produktet eller tjenesten. Dette vil øge virksomhedens omsætning.
 • Forbedret kundetilfredshed: Hvis sælgerne forstår at kommunikere bedre med kunderne og forstå deres behov og ønsker, kan de bedre matche dem med de rigtige produkter eller tjenester. Dette kan føre til større kundetilfredshed.
 • Styrket brand image: Hvis virksomheden investerer i træning af sine sælgere sender det et positivt signal til kunderne om, at virksomheden tager salg og kundeservice alvorligt. Dette kan føre til et styrket brand image hos kunderne.
 • Konkurrencefordel: Hvis virksomheden har sælgere, der er dygtige i retorik, giver det konkurrencefordele i forhold til virksomheder, der ikke investerer i udvikling og træning.
"Christinas store indsigt i AP Pension gjorde kurset Virkelig nærværende og brugbart. Feedbacken fra Christina var detaljeret og indsigtsfuld, hvilket gjorde udbyttet af forløbet langt større, end jeg har oplevet ved tilsvarende kurser tidligere."
Nils Graa
Salgschef hos AP Pension

Er du nysgerrig, eller har du et spørgsmål til workshoppen?

Udfyld kontaktformularen, og jeg ringer til dig inden for en dag eller to. Start jeres rejse mod større gennemslagskraft og indflydelse allerede i dag!