2-dages kursus i retorisk gennemslagskraft for ledere

Lederens retoriske værktøjskasse

90 % af jobbet som leder drejer sig om at lytte til, tale med og overbevise medarbejdere, kolleger, chefgrupper, samarbejdspartnere og interessenter. Forskning viser, at hvis du er en god kommunikator og ved, hvornår du skal bruge de forskellige greb, så skaber du bedre resultater for både din arbejdsplads og dig selv, og dine medarbejdere og kolleger er mere tilfredse.

Retorik er et centralt og efterspurgt ledelsesinstrument, fordi du som leder skal sætte retningen, evne at forklare HVORFOR og få dine medarbejdere til at tage ejerskab og glæde sig til turen. Og forskningen viser også, at når ledelsen kommunikerer klart og bevidst arbejder med at skabe en kultur, hvor alle er med på ’hvorfor vi er her’, så har det større effekt på arbejdsglæde og trivsel end fancy frokostordninger eller lignede goder.

Derfor kan det betale sig at bruge tid og kræfter på at udbygge og træne din retoriske værktøjskasse.

2 dage
Kl. 9-16
Fra 20.000 DKK

Det praktiske

 • Workshoppen kræver lokale med projektor + højtaler
 • Inden workshoppen og mellem de to dage skal deltagerne løse en opgave
 • Max 8 deltagere

Hvad er inkluderet i prisen?

 • Minimum en times fysisk eller digitalt formøde
 • Løbende administration & projektledelse.
 • Selve kurset: Undervisning, øvelser, værktøjer og viden
 • Op til 8 kursusmapper fyldt med konkret viden. Herefter er stykprisen på 250 kr.
 • Transport i hovedstadsområdet.
 • Evalueringsmøde

Klarhed, kraft og retning

Gennem forløbet ”Lederens retoriske værktøjskasse” bliver du i stand til at formidle hvad du har på hjerte, så dine medarbejdere dels forstår hvad du mener, hvorfor det er vigtigt og bliver overbevist af, at det er den rigtige vej at gå.

Forløbet er en vekselvirkning mellem teori, stærke videoeksempler og praktiske øvelser. Med de bedste redskaber i hånden, som du har øvet igen og igen i løbet af træningsforløbet, kan du skabe større klarhed, kraft og retning.

Forløbet er rettet mod den samlede performance, dvs. både ord, krop og stemmebrug. I 90 % af tilfældene koncentrerer vi os kun om selve ordene. Dermed overser vi den store indflydelse kropssprog og stemmeføring har på andre mennesker. Den dygtige kommunikator har styr på både ord, stemme og kropssprog, og gennem forløbet sikrer Christina Falkberg via professionel facilitering, at alle deltagere får redskaber som de kan bruge i deres daglige arbejde som ledere.

Hvad får deltagere ud af workshoppen?

 • Bruge en lang række gennemtestede værktøjer til at få dine budskaber klart frem
 • Opskriften på en klar struktur i mundtlig tale
 • Lærer at formidle det vigtige HVORFOR?
 • Blive stærkere i din ledelsesstil og tro mere på dig selv, fordi du kender dine virkemidler
 • Styrke din troværdighed og gennemslagskraft
 • Får værktøjskassen fyldt op med retoriske værktøje

Hvad får virksomheden ud af workshoppen?

 • Sparer tid og øger effektiviteten
 • Øger medarbejdertilfredsheden
 • Reducerer fejl og misforståelser
 • Skaber hurtigere bedre resultater
 • Øger trivslen, samarbejdet og arbejdsglæden
"Tusind tak for to fyldige undervisningsdage på Holbæk Seminarium. Det har været virkelig givtigt for alle mine ledere."
Troels Larsen
Driftsleder - Holbæk Kommune

Er du nysgerrig, eller har du et spørgsmål til workshoppen?

Udfyld kontaktformularen, og jeg ringer til dig inden for en dag eller to. Start jeres rejse mod større gennemslagskraft og indflydelse allerede i dag!