Dronningens ord: Sådan er de populære nytårstaler skruet sammen

Dronning Margrethes nytårstaler er en årlig tradition i Danmark, hvor dronningen henvender sig til nationen på tærsklen til det nye år. Dronningens greb om genren og kombinationen af formalitet og en personlig tone, er en af årsagerne til nytårstalernes gennemslagskraft.

Skal du skrive en lejlighedstale, fx en nytårstale, kan du benytte dronninges 7 byggesten. Jeg kan ikke love, du samler en hel nation, men jeg kan garantere, at en velskrevet tale som du fremfører levende vil fange og fastholde dit publikum.

De kendetegnende byggesten i dronningens nytårstaler inkluderer:

  1. Refleksion over året der gik: Dronningen reflekterer over væsentlige begivenheder, både nationale og internationale, der har fundet sted i løbet af det forgangne år. Et tilbageblik på året, er nytårstalens rygrad. Vi tager året frem, kigger på de afgørende øjeblikke, vurderer dem og siger på den måde farvel til året. Dette element starter talen.
  2. Fællesskabsfølelse: Dronningen fremhæver altid sammenhængskraften i det danske samfund, ved at bruge pronomer som “os, vi, sammen” og nævner begivenheder, der bringer os sammen. Hun appellerer også til ansvarsfølelse og opfordrer os til at stå sammen i vanskelige tider. Altsammen er med til at fremkalde fællesskabsfølelse, hvilket er en hjørnesten i lejlighedstalen.
  3. Personlige elementer: Dronningen bringer ofte personlige refleksioner eller oplevelser ind i talen, typisk om hendes familie, hvilket skaber en følelse af nærhed og identifikation mellem os. Det er helt afgørende, at du bringer dig selve spil i din tale. En tale uden personlig tilstedeværelse kan lige så godt smides i en mail.
  4. Opfordring til optimisme og håb: Nytårstalen søger typisk at inspirere optimisme og håb for fremtiden, selv i lyset af udfordringer eller vanskeligheder. Hvor er lyspunkterne i din virksomhed? I familien? Uden håb kuldsejler vi.
  5. Værdier og traditioner: Værdier og traditioner som er centrale for det danske samfund, såsom demokrati, åbenhed og tolerance, løber som en råd tråd gennem alle hendes taler. Dette punkt er væsentligt. Formålet med lejlighedstalen er nemlig, at samle publikum omkring fælles værdier. Husk på, at vi er drevet af værdier, og derfor har det en overbevisende effekt at pege på værdier.
  6. Respekt for de forskellige befolkningsgrupper: Dronningen adresserer altid hele rigsfællesskabet, men søger samtidigt at adressere alle aldersgrupper, sociale og kulturelle baggrunde og erhverv. Margrethe er alles dronning. Er du alles leder?
  7. Visioner for det nye år: Dronningen kan nedfælde visse ønsker eller mål for nationen i det kommende år. Udover selvfølgelig, at Dronningen altid slutter med at ønske, at Gud skal bevare os/Danmark. Til slut i din tale skuer du ud på året der ligger foran os. Med håb, naturligvis.

God fornøjelse med dine taler! Gib altid chancen for at holde en tale. Det øger din indflydelse og din agtværdighed.

Kærlig hilsen
Christina

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *